Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Cu toate că apostolul Pavel se afla într‑o situaţie dis­pe­ra­tă, gândurile sale despre viaţa de credinţă şi des­pre fraţi erau neschimbate. Motivaţia lui era: «… par­tea pe care o lu­aţi la Evanghelie». Această umblare împreună, această păr­tă­şie creează o atmosferă plină de binecuvântare. Este bine da­că ne întrebăm cu toată seriozitatea: cum mă raportez eu la cei­lalţi? Gândurile au putere pentru că, chiar dacă nu pot fi au­zite, ele pot fi simţite. Ştim cu toţii că diavolul vrea să îi dez­bine pe copiii lui Dumnezeu, iar puterea gândurilor de bi­ne­cuvântare pentru ceilalţi, a dragostei unul faţă de altul în Cris­tos, să dispară. Te gândeşti cu drag la toţi cei din ju­rul tău? Îi iubeşti cu adevărat? Credinciosul superficial es­te dominat de gânduri care au legătură cu propria lui sta­re, pe când gândirea binecuvântată a credinciosului în Duh creează independenţă faţă de problemele personale. Bi­ne­cu­vântaţi sunt acei oameni care îi poartă în gând şi ru­gă­ciuni pe cei din jurul lor, în ciuda propriilor probleme. Aici este misterioasa, dar divina putere a Bisericii lui Isus Cris­tos!

 

Filipeni 1,3-5
«Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea amin­te pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie pentru partea pe care o luaţi la Evan­ghelie din cea dintâi zi până acum.»