Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

La început erau mai mulți oameni și mai multe bărci în apro­pierea lor, dar în cele din urmă ucenicii au rămas sin­guri cu Isus și atunci s-a iscat o furtună puternică. Pro­fe­tic, aceasta este imaginea furtunii din vremurile de pe ur­mă, vremuri prin care vor trece copiii lui Dumnezeu. Pu­tem afirma că ucenicii au trăit exact acea perioadă din­tre anunțarea și nașterea Împărăției lui Dumnezeu. Ve­dem pentru prima dată în Marcu 5,1 «… pe celălalt țărm al mării» instaurarea Împărăției lui Cristos, când le­giuni întregi de demoni, la simpla poruncă a lui Isus, au dispărut. Ce imagine minunată! Este datoria noastră să fa­cem cunoscută această Împărăție a lui Dumnezeu și re­în­toarcerea lui Isus în glorie, pe norii cerului. Puterile în­tunericului care au înlănțuit milioane de oameni vor dis­pă­rea pur și simplu la venirea Lui. Eu cred că acum ne găsim exact în perioada de tranziție. Încă strigăm: «Isus vine!» – dar El nu a venit încă. În schimb e furtună, valurile sunt din ce în ce mai mari, iar corabia Bisericii lui Isus este în pe­ricol să se scufunde. Ferice de cei care trec prin toate fur­tu­nile cu Isus la cârma corăbiei vieții lor!

 

Marcu 4,35
«În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cea­lal­tă.“»