Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Ce promisiune minunată din partea Dumnezeului nos­tru plin de dragoste! Ca și copii ai Săi nu vom mai plân­ge în veșnicie, deoarece toate motivele de tristețe vor dis­pă­rea. În cer nu vor mai exista prietenii distruse sau spe­ran­țe ne­îm­plinite. Bolile trupești și rănile sufletești, neînțelegerile, pe­ricolele sau moartea vor fi total necunoscute în Paradis. Poți să fii sigur că acolo nu ne vor mai chinui suferințele, nu ne vor mai apăsa gândurile de moarte și nici pierderea ce­lor dragi. Toate lacrimile vărsate aici pe pământ vor fi șterse de Dumnezeu Însuși. Nu vei mai plânge în cer de­oarece și cele mai adânci doruri și cele mai profunde do­rin­țe îți vor fi împlinite. Inima rea, necredincioasă va fi în­locuită cu una nouă, plină de dragostea Lui. Ne vom în­fă­ți­șa fără nici o pată sau zbârcitură înaintea tronului Său și vom avea imaginea minunată a Fiului Său pe fețe și în ini­mă. De aceea, drag cititor, prinde curaj, căci: «El va șter­ge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că luc­ru­ri­le dintâi au trecut» (Apoc. 21,4).

 

Isaia 65,19
«Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici gla­sul țipetelor.»