Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Suferinţele au urmări binecuvântate. Cuvântul lui Dum­­ne­zeu ne învaţă: «… în Împărăţia lui Dumnezeu tre­bu­ie să in­trăm prin multe necazuri» (Fapte 14,22). De ce? Răs­puns: «Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pen­tru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă» (2 Cor. 4,17). Ca­re sunt urmările binecuvântate ale suferinţei?
1. Su­ferinţa ne îndeamnă să ne rugăm mai sincer, pen­tru a ajun­­ge să apreciem mai mult lucrarea lui Dumnezeu de­cât lu­crarea noastră: «… m‑a ascultat în ziua necazului meu» (Gen. 35,3).
2. Suferinţa ne face să experimentăm într‑un mod mi­ra­cu­­los pu­terea lui Dumnezeu: «… un loc de scăpare pentru cel ne­no­rocit în necaz» (Isaia 25,4).
3. Suferinţa ne face să‑L căutăm pe Domnul cu toată ini­­ma: «Doam­ne, ei Te‑au căutat când erau în strâmtorare» (Isaia 26,16).
4. În suferinţă simţim într‑un mod special mângâierea şi spri­­ji­nul Domnului: «care ne mângâie în toate necazurile noas­tre» (2 Cor. 1,4).
5. Suferinţa ne învaţă ceea ce nu putem învăţa în tim­pu­rile de pa­­ce şi linişte, şi anume răbdarea: «… căci ştim că ne­­ca­zul adu­ce răbdare» (Rom. 5,3).
6. În suferinţă suntem protejaţi: «În mijlocul multelor ne­­ca­zuri prin care au trecut» (2 Cor. 8,2).

 

Apocalipsa 2,10
«Fii credincios până la moarte şi‑ţi voi da cununa vieţii.»