Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Problema cea mai gravă a zilelor noastre nu o reprezintă în pri­mul rând catastrofele naturale cum ar fi cutremurele, foa­metea sau inundaţiile, ci, după părerea mea, lumea creş­tină care se zbate între viaţa sub autoritatea lui Isus şi ac­cep­tarea păcatului. Din acest motiv ea se află în pericol de moar­te. Domnul descrie cu durere acest fenomen: «Dar fiind­că eşti căldicel, nici rece, nici în clocot am să te vărs din gu­ra Mea» (Apoc. 3,16). Este extrem de periculos să fii căl­di­cel. Această stare de spirit este indusă de duhul an­ti­cris­tic şi, din păcate se răspândeşte din ce în ce mai mult; to­tuşi, în aceeaşi măsură ea grăbeşte reîntoarcerea lui Isus şi ju­de­cata de apoi. Este motivul pentru care te întreb: eşti tu un copil al lui Dumnezeu? Poate răspunzi «sper» sau «aş vrea să fiu». Dacă nu poţi să dai un răspuns clar, atunci nu eşti nici una, nici alta. Atunci eşti ceea ce Domnul Isus de­fi­neşte prin «nici cald, nici rece», stare care înseamnă nici cre­dincios, nici necredincios. Tu, care nu eşti încă salvat, în­toarce‑te astăzi la Domnul cu pocăinţă, deoarece cu si­gu­ran­ţă nu mai ai mult timp!

 

2 Cronici 16,9
«Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să spri­ji­nească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.»