Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Cum arată umblarea în ascuns cu Dumnezeu? Mi‑l în­chi­pui pe Enoh umblând cu Dumnezeu şi văd:
1. O părtăşie sfântă. Enoh vorbeşte cu Dumnezeu şi Dum­ne­zeu vorbeşte cu Enoh. Ei împărtăşesc absolut to­tul unul cu ce­lălalt. Numai printr‑o astfel de părtăşie sfân­tă putem să um­blăm cu Dumnezeu şi doar aşa devine um­bla­rea noas­tră o umblare către cer. Suntem noi un model pen­tru al­ţii în umblarea noastră cu El? Părtăşia sfântă, intimă cu Dom­nul se realizează prin studiul Scripturii şi prin ru­gă­ciune.
2. Păstrarea sfântă a cadenţei. Cum trebuie să umblăm cu Dom­nul? «Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus» (1 Ioan 2,6). În concluzie, nici prea în­cet, nici prea repede. Credincioşii obosiţi sunt cei care o iau înaintea lui Dumnezeu şi brusc realizează că El nu le‑a binecuvântat planurile, în ciuda rugăciunilor lor fier­binţi. Domnul nu vrea să faci planuri, ci vrea să îţi dez­vă­lu­ie planurile Sale. Ţine pasul cu El! Credincioşii rămaşi în ur­mă sunt cei care merg prea încet, sunt prea leneşi şi se do­ve­desc astfel neascultători. Cum umbli tu cu Dum­ne­zeu?

 

1 Petru 1,15
«Ci, după cum Cel ce v‑a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toa­tă purtarea voastră.»