Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Întreg Vechiul Testament relevă dorința lui Dumnezeu de a-L descoperi pe Fiul Său ca Răscumpărător. Lui Moise Dom­nul i-a dezvăluit în detaliu planul Său din veșnicii, adi­că sacrificiul Fiului Său iubit. Este emoționant când Dom­nul îi vorbește lui Moise despre «sângele jertfit» (vezi Exod 34,25). O, de am înțelege ce preț avem în ochii Săi și cât L-a costat salvarea noastră! El ne vorbește nouă, astăzi, așa cum i-a vorbit și lui Moise. Ni Se descoperă astăzi ca odi­nioară. Dumnezeu dorește ca noi să-L cunoaștem tot mai mult pe Miel. Aceasta a fost sfințenia care radia din Moi­se: Isus – Mielul, templul, calea, jertfa și preotul. Toa­te aces­tea m-au dus cu gândul la Apocalipsa: «căci o lu­mi­nea­ză slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul» (Apoc. 21,33). Cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu es­te des­co­pe­ri­rea Fiului Său, Isus Cristos! El este totul în toa­te, atât pen­tru creație, cât și pentru oameni. Dumnezeu a fă­cut oa­me­nii după chipul Său, pentru gloria Sa: «… i-a și ho­tă­rât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său …» (Rom. 8,29).

 

Coloseni 1,16
«Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ce­ruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de dom­nii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost fă­cute prin El și pentru El.»