Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Un astfel de credincios împlinitor al Cuvântului nu doar că intră în părtășia minunată cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar Însăși Sfânta Treime va veni și va locui cu el! Aceas­tă promisiune prin care Domnul Isus Se descoperă ce­lor care Îi ascultă cuvântul și astfel dovedesc că Îl iubesc din toată inima o vedem împlinită la scurt timp după în­vi­e­rea Lui. Atunci s-a întâmplat ceva absolut remarcabil și în ace­lași timp neobișnuit: Domnul Isus S-a revelat în mod spe­cial ucenicului care, cu toate că s-a lepădat de trei ori de Domnul său și L-a dezamăgit, totuși L-a iubit cel mai mult. Exact pe acest ucenic, pe Petru, a vrut Domnul să-l con­ducă la perfecțiune, la o stare după voia Sa. De aceea i-a pus de trei ori întrebarea decisivă: «„Simone, fiul lui Io­na, Mă iubești?“ Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?“ Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc“» (Ioan 21,17). Oricât am vorbi și am analiza acest pasaj biblic nu putem să nu subliniem de fiecare dată fap­tul că Domnul nu a menționat deloc păcatul lui Petru, ci l-a întrebat numai dacă Îl iubește.

 

Ioan 14,21
«Cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.»