Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Această îmbărbătare a apostolului Petru ne avertizează să fim treji și veghetori mai ales când tocmai am ex­pe­ri­men­tat puterea biruinței lui Isus. Exact același lucru îl spune și apos­tolul Pavel în Efeseni 6,10‑11. El nu ne îndeamnă să lup­tăm cu toate forțele împotriva atacurilor devastatoare ale dia­volului, ci mai degrabă ne poruncește să fim tari în Dom­nul. Negăm prin aceasta lupta credinței? Nu! Nu lup­tăm să ajungem la biruința lui Isus, ci luptăm din postura ce­lui care beneficiază de ea! Cineva poate protesta însă în fe­lul următor: dacă Satan a fost într‑adevăr învins, de ce mai poate încă să acționeze?
1. Pentru că biruința Mântuitorului divin trebuie do­ve­di­tă lu­mii văzute și nevăzute de către cei care cred în Isus Cris­­tos.
2. Pentru că omul nu poate fi salvat decât prin decizia sa per­sonală. El trebuie să aleagă între Isus și Satan, între lu­­mi­nă și întuneric, între viață și moarte.
3. Pentru că Dumnezeul cel sfânt și suveran nu are ne­vo­ie să dis­trugă întunericul prin forță.
Simpla existență a lui Dumnezeu și darul dragostei Sa­le, Isus Cristos, lumina lumii, a împăcat omul cu Tatăl și i‑a lu­at diavolului toată puterea.

 

1 Petru 5,8-9
«Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târ­coale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Îm­potriviți‑vă lui tari în credință.»