Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Faptul că ești născut din nou nu poate rămâne ascuns, de­oarece Domnul Isus spune: «Îi veți cunoaște după roadele lor» (Matei 7,16). Dacă ești creștin numai cu numele nu poți avea roadele Duhului Sfânt. Îți este rușine să‑L re­cu­noști pe Isus și, dacă trebuie să alegi, alegi întotdeauna ca­lea cea mai ușoară. «Nu fac mărturisiri despre viața mea», vei spune atunci. Bineînțeles că nu, deoarece cum ai putea vor­bi despre o viață nouă, cum ai putea să‑L mărturisești pe Isus, dacă nu Îl cunoști cu adevărat? Gândește‑te pentru un moment: ești născut din nou sau doar mimezi viața de cre­dință? Un copil al lui Dumnezeu cu adevărat născut din nou trebuie să Îl mărturisească fiindcă L‑a cunoscut pe Cel ca­re i‑a iertat toate păcatele. Isus trebuie să Se descopere prin cuvinte și prin fapte, prin întreaga viață a unui om năs­cut din nou. De ce? Pentru că Isus Cristos Însuși, prin Du­hul Său, locuiește în inimile acestor oameni. Poate vei răs­punde: «Dar cunosc mulți „credincioși“ ale căror fapte vor­besc atât de tare că nu le mai aud cuvintele». Din păcate ai dreptate. Dar acești așa‑ziși «credincioși» vor fi judecați îna­intea tronului de slavă al lui Dumnezeu. Schimbă însă acest lucru situația ta? La ce‑ți folosește religiozitatea dacă nu vii la Cristos, dacă nu faci pasul credinței spre Isus?

 

1 Ioan 5,12
«Cine are pe Fiul, are viața. Cine n‑are pe Fiul lui Dum­ne­zeu, n‑are viața.»